KnightsTV

Athletic Events Live Stream

St. Mary's Ryken vs St. Paul VI Catholic High School 

Saturday, January 9
J.V. 2 p.m.

Varsity 5 p.m.

Jan 9, 2020 - Boys Varsity Basketball vs Paul VI
  • Athletics
  • Boys Basketball
  • Varsity

View Previous Games

  • Athletics
  • Boys Basketball
  • Varsity
  • Athletics
  • Boys Basketball
  • Junior Varsity